IMG_6519
Captura de Pantalla 2020-04-06 a les 21.02.01

Arxiu de la República Catalana 

Captura de Pantalla 2020-04-06 a les 21.02.01

Connecta’t per desconnectar 

C O N N E C T A’ T

P E R   N O   P E R D R E T   R E S

Connectats24h.cat

“Un bon diari és una nació parlant-se a ella mateixa”

C O N N E C T A’ T

P E R   N O   P E R D R E T   R E S

No és violent qui lluita per ser lliure sinó qui oprimeix la llibertat

Intentant prendre'ns la força ens l'han donada tota

Perquè hi haurà un día en qué no podrem més i llavors ho podrem tot

-- Error 404 -- Democracy not found

Si nosaltres no tenim por vosaltres ja no teniu poder

V O L S   E S C R I U R E   U N  A R T I C L E ?

L A   V E U   D E L   P O B L E

     C A T A L A N S    S A P I G U E U   F E R – V O S   D I G N E S  D E   C A T A L U N Y A